White Mage 0

Final Fantasy – White Mage

Pidgeot 0

Pokémon – Pidgeot

Mina 0

Sailor Moon – Mina

Sailor Venus 0

Sailor Moon – Sailor Venus

Pidgeotto 0

Pokémon – Pidgeotto

Pidgey 0

Pokémon – Pidgey

Vexen 0

Kingdom Hearts – Vexen

Beedrill 0

Pokémon – Beedrill

Kakuna 0

Pokémon – Kakuna

Weedle 0

Pokémon – Weedle