Author: Makibird

Charizard 0

Pokémon – Charizard

Charmeleon 0

Pokémon – Charmeleon

MINDfulness 0

MINDfulness

White Mage 0

Final Fantasy – White Mage

Zubat 0

Pokémon – Zubat

Venusaur 0

Pokémon – Venusaur

Charmander 0

Pokémon – Charmander

Sailor Uranus 0

Sailor Moon – Sailor Uranus

Amara 0

Sailor Moon – Amara

Raticate 0

Pokémon – Raticate